Stopsol

Stopsol je sklo s pyrolyticky naneseným povlakem, kombinující protisluneční kontrolu s tepelnou izolací. Je dokonalou odezvou na současné architektonické trendy díky svému neutrálnímu vzhledu a nízké reflexi.

Vlastnosti:

 • vynikající protisluneční kontrola
 • skvělá estetika
 • nízkoemisivní vlastnosti (nízká hodnota U)
 • snadné zpracování

Snadná zpracovatelnost z něj činí oblíbenou volbu i pro velmi složité konstrukce. Objevuje se na mnoha stavbách, které získaly významná architektonické ocenění. Tvrdý odolný povlak znamená, že sklo Stopsol je snadno dopravitelné do kterékoliv části světa a jeho tepelné vlastnosti se hodí pro jakékoliv klima ať už v jednoduchém nebo dvojitém zasklení. Klíčovou vlastností tohoto skla je jeho mnohostrannost. Jeho skvělá estetika z něj činí ideálního kandidáta pro fasády budov, kde může přinést podstatné úspory nákladů na klimatizaci a topení! Ve většině tropických klimat je Stopsol vhodný k použití v rezidencích – v jednoduchém i izolačním zasklení. Stopsol může být použit i v dvouplášťových fasádách jako vnější tabule. Tak se lze v izolačním pásu vyhnout přehřívání staveb.

Zpracování:

Sklo může být vrstveno, tvrzeno, ohýbáno, smaltováno i potištěno.

Nominální tloušťky, barvy a vlastnosti skla Stopsol:

Požité zkratky:

 • LT [%] - světelná prostupnost
 • LR [%] - světelná reflexe
 • EA [%] - energetická absorpce
 • SF [%] - solární faktor
 • RD 65 [%] - index podání barev
 • U [W/(m2.K)] - součinitel prostupu světla
 • DET [%] - celková energetická prostupnost
 • ER [%]